Politisk engasjement

Partiet Rødt logoer

Jeg er også meget politisk interessert, og er aktivt med i partiet Rødt. Herunder kan kort nevnes at jeg representerer Rødt i Troms Fylkesting.

Man må våge å bli bedre, og gi blaffen i å være best og heller utfordre seg selv til å jobbe med egne grenser og ikke la seg begrense av å sammenlikne seg med andre

Jeg er også mye involvert i dette arbeidet som vedrører samer med funksjonsnedsettelse, og hvilke ulemper og fordeler, hvilke begrensninger og muligheter som er til stede.

Det er viktig å synliggjøre både det som er tilrettelagt og der det finnes store mangler.

Mitt motto midt oppe i det hele er at man må våge å bli bedre, og gi blaffen i å være best og heller utfordre seg selv til å jobbe med egne grenser og ikke la seg begrense av å sammenlikne seg med andre. Dette ikke minst i møte med de utfordringer man møter på i livet generelt og særlig i møte med det norske helsevesenet.

Dette er for meg viktige perspektiv å tenke på og ikke minst ivareta.

Piera i Genève

 

Urfolkspolitikk

Er også engasjert i urfolkspolitikk og sitter for tiden som medlem av styringsgruppen i regi av Nordens välfärdscenter – Nordic Welfare Centre, som er en under organisasjon av Nordisk Ministerråd. De oppgaver vi her arbeider med er rettighetskampen for samer med funksjonsnedsettelse.

Her kan også nevnes at i juli 2017 var jeg med som delegat til Genève, der jeg representerte samer med funksjonsnedsettelse. Der var delegater fra samtlige verdensdeler representert, og vi utformet et dokument i ILO sitt hovedkvarter i Genève der de utfordringer og problemer tilknyttet urfolk med en funksjonsnedsettelse relatert til rettighetskampen var på agendaen.

Senere så ble dette svært viktige dokumentet presentert for FN sitt 9. permanente forum for urfolk (Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples – EMRIP) i plenumsalen med tema ut fra et urfolksperspektiv.

Piera med Sametinget i Genève

Med Nordens Velferdsenter og Sametinget i Genève

Politiske nyheter i 2019

Videre i mitt politiske engasjement så ble jeg valgt inn i styret for Rødt i Finnmark på det siste årsmøtet for det felles årsmøtet for Rødt Troms og Finnmark som ble arrangert i mars 2019

Og på siste årsmøtet 2019 til Ávovárri Luondogáhttenlihttu/Ávovárri Naturvernforbund, ble jeg valgt inn som nestleder.

 

Same, rein og lavvu